Enquête huurverhoging 2014

PDF iconNaar aanleiding van het advies aan Bouwinvest en REBO dat SFB Hofbeek heeft geschreven betreffende de voorgenomen huurverhogingen is er onder alle bewoners van het complex Ede-West een enquête gehouden. Doel van de enquête was tweeërlei:

 1. Bepalen van het draagvlak voor het door het bestuur van SFB Hofbeek geschreven advies;
 2. Staven van een aantal van de uitgangspunten voor het advies.

In het Rapport enquête 2014 worden de uitkomsten van deze enquête in diagramvorm weergegeven. Onderstaand vast de conclusie en een aantal van de opmerkingen die respondenten hebben achtergelaten.

Conclusie

Op basis van de uitkomsten die de enquête laat zien voelt het bestuur van huurdersvereniging SFB Hofbeek zich gesterkt in haar adviezen aan REBO en Bouwinvest. Uit de grote respons en de vurigheid van menige reactie is op te maken dat de voorgestelde huurverhogingen bij de huurders heftige en veelal negatieve reacties jegens verhuurder uitlokken.

Opvallend is wat de huurdersvereniging betreft het grote aantal huurders dat aangeeft in alle ernst te overwegen op zoek naar een andere woning te gaan. Ruim een derde (35%) van de 28 respondenten heeft aangegeven binnen 2 jaar te zullen verhuizen. De respondenten die korter huren (minder dan 10 jaar) zijn veelal voornemens te gaan verhuizen, terwijl huurders die al langer op het complex wonen duidelijk trouwer zijn.

Voorts wordt door diverse respondenten benoemd dat de kwaliteit en onderhoudsstaat van de woningen gegeven het huurpeil te wensen over laat. De vergelijking met andere complexen in Ede wordt regelmatig gemaakt, vaak in het nadeel van complex Ede-West.

Mening over voorstel

Steun voor adviezen huurdersvereniging

Wat zeggen de huurders zelf?

In de enquête is ruimte gelaten voor de respondenten om zelf in eigen woorden te reageren op het advies. Opvallend is dat 18 respondenten inderdaad van die mogelijkheid gebruik gemaakt hebben. Onderstaand een aantal opvallende reacties:

 • “Bij een dergelijke huurprijs, heb ik wel bepaalde verwachtingen van het huis en het onderhoud. Zo mag naar mijn mening het sanitair wel eens gerenoveerd worden en de CV ketel vervangen worden. Persoonlijk denk ik wel dat Bouwinvest er goed aan zou doen de huurprijzen niet verder te verhogen of ze zelfs misschien te verlagen, om meer leegstand te voorkomen.”
 • “Ik heb bij sociale huurwoningen neutraal ingevuld, omdat ik wel vind dat huren dan inkomensafhankelijk moeten zijn. Het is niet terecht dat personen profiteren van sociale huurwoningen met een te hoog inkomen.”
 • “Ik vind dat Bouwinvest in ieder geval iets zou moeten doen aan de houten stukken boven de ramen. Die geven enorme kou af. Gelet op de huur die ik betaal, vind ik dat onacceptabel.”
 • “Het kan niet zo zijn, dat, omdat je al meer dan 25 jaar met plezier in deze woning in de wijk Veldhuizen woont, je als bewoner afgestraft wordt met extra huurverhogingen.”
 • “Gezien de hoogte van de huur is het voor mij ondertussen zeer aantrekkelijk om een soortgelijk huis te komen, die wel voldoet aan de eisen van deze tijd. Het is dus zeer reeel dat ik binnen een jaar ga verhuizen.”
 • “Wij zijn momenteel sterk aan het overwegen om een woning te zoeken die een (veel) beter prijs kwaliteitverhouding heeft. Het feit dat het huis waar wij nu in leven totaal niet meer aan de huidige eisen voldoet en alleen bij lang aandringen “opgelapt” wordt staat ons erg tegen!”
 • “De Huurdersvereniging heeft een uitstekende, uitgebreide en tot-de-bodem-gaande argumentatie opgesteld. De samenvatting in “Tot besluit” op pagina 8 slaat met a) t.e.m. d) de spijkers raak op de kop. De oproep tot een slimmer huurbeleid omwille van het rendement van Bouwinvest die er wordt gesteld is wellicht de meest rake klap.”
 • “Hoe kan men bij een niet geliberaliseerde huurwoning uit 1981 de huurprijs maximaal verhogen, terwijl de woonkwaliteit steeds meer achteruitgaat?! (…) De kortingen voor nieuwe bewoners zijn alleen terecht als iedere huurder daarvan profijt heeft.”
 • “Doordat de verhuurder te maken krijgt met hogere kosten en inflatie vind ik het redelijk dat er periodiek verhoogd wordt. Echter gezien het feit dat veel huizen in de wijk te maken hebben met bouwkundige problematieken (kou, vocht etc.) en een aantal zaken in de woningen inmiddels ook beter kunnen (cv, kozijnen etc.) lijkt mij om de concurrentie positie te behouden en leegstand te voorkomen een pas op de plaats nu  geen slechte optie.”
 • “Wij hebben plannen om in de woongemeenschap het Boddegat op het kazerneterrein te gaan wonen. Waarschijnlijk begin 2016 zijn die duurzame nieuwbouwhuizen klaar.”