Vereniging opgeheven

Met spijt in het hart heeft het bestuur van SFB Hofbeek moeten besluiten de vereniging op te heffen. Het is al jaren lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. Om persoonlijke redenen hebben de laatste bestuursleden – na 28 jaar trouwe dienst – moeten besluiten hun bestuursfunctie neer te leggen. Een vereniging zonder bestuur kan niet bestaan. Daarom is de vereniging op 15 augustus 2019 opgeheven.

Enquête besproken door Woonbond

De enquête die we onlangs onder alle huurders hielden over de aanstaande huurverhoging heeft de interesse gewekt van de Woonbond. In haar nieuwsbrief voor de particuliere sector (editie maart 2014) heeft de Woonbond een artikeltje opgenomen over het houden van een enquête. Het volledige artikel is ook op de site van de woonbond te lezen.

Uitslagen enquête huurverhoging 2014 bekend

PDF iconInmiddels zijn de resultaten bekend van de eerder gehouden enquête over de voorgestelde huurverhoging en het advies dat SFB Hofbeek naar aanleiding daarvan heeft geschreven. Uiteindelijk hebben maar liefst 28 van de 111 bewoners gereageerd op onze oproep, een aantal waar wij erg blij mee zijn.

De uitkomsten van de enquête zijn terug te vinden op de Enquête pagina. Daar is ook een PDF te downloaden met grafieken en de oorspronkelijke vragenlijst.

Nieuwsbrief 29

PDF iconHet huurverhogingsseizoen is dit jaar voor de vereniging al vroeg begonnen. Naar aanleiding van het ontvangen van het huurverhogingsvoorstel van REBO/Bouwinvest heeft SFB Hofbeek een nieuwsbrief uitgebracht. Behalve voor het huurverhogingsvoorstel is er in de nieuwsbrief ook aandacht voor het concepthuuradvies en de actie Huuralarm.

De nieuwsbrief is in digitale vorm op  onze site beschikbaar.

Nieuwsbrief 28b

PDF iconNaar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 29 november 2013 is er een extra nieuwsbrief uitgegeven. In deze nieuwsbrief:

  • Een verkort verslag van de op 29 november 2013 gehouden algemene ledenvergadering;
  • Uitslag van de toetsing door de Huurcommissie m.b.t. het geschil met REBO/Bouwinvest.

De nieuwsbrief is in digitale vorm op  onze site beschikbaar.